Apple Watch

Kako zatvoriti aplikacije na Apple Watchu
Kako zatvoriti aplikacije na Apple Watchu
Da biste zatvorili aplikaciju, pritisnite bočni gumb jednom na Apple Watchu. Okrenite Digital Crown za pomicanje kroz aktivnu aplikaciju i odaberite aplikaciju koju želite zatvoriti, dodirnite 'X'...