Iphone

Kako koristiti NFC čitač oznaka u iOS-u 14
Kako koristiti NFC čitač oznaka u iOS-u 14
Da biste koristili čitač NFC oznaka u iOS-u 14, otvorite Control Center na iPhoneu. Dodirnite NFC čitač oznaka da biste mu pristupili. Zatim držite iPhone blizu važeće NFC oznake da biste skenirali sadržaj...